Strediská

  • Riadenie obchodu a služieb
  • Montáž, demontáž staničných akumulátorových batérií
  • Elektroinštalačné práce
  • Telekomunikačné technológie
  • Profylaktické prehliadky a kapacitné skúšky batérií
  • Obchodná činnosť
  • Nakladanie s nebezpečným odpadom
  • Projektová činnosť
  • Optické siete
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení elektrických