Služby

 • optické siete
 • montáž, demontáž, servis, profylaktické skúšky staničných batérií vrátane kontroly usmerňovačov, revízie staničných batérií
 • inštalácia, oprava elektrických strojov a prístrojov
 • montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
 • montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
 • stavebné elektroinštalácie
 • zabezpečenie dokumentácie a projektov technického, technologického a energetického vybavenia
 • inteligentné domy - návrh, realizácia a servis systémov inteligentných domov
 • nakladanie s nebezpečným odpadom
 • odborné prehliadky a odborné skúšky technického zariadenia elektrického podľa vyhlášky 508/2009 do1000V skupiny A,B

Máme dlhoročné skúsenosti s:

 • projektovaním
 • inštaláciou
 • oživovaním technológií
 • PDH
 • SDH
 • DSL
 • LAN
 • GSM
 • MW