Profil spoločnosti

Spoločnosť Battery service Slovakia, s.r.o. je spoločnosťou ponúkajúcou služby a obchodnou spoločnosťou v oblasti telekomunikačných technológií, elektrických zariadení, regulačnej techniky, napájania, záložného napájania.

Firma bola založená v r. 2002 za účasti zahraničného obchodného partnera.

Novo založená spoločnosť s ručením obmedzeným sa v začiatkoch venovala profylaktickým prehliadkam staničných akumulátorov pre spoločnosť SLOVAK TELEKOM, a.s.

V spolupráci a s podporou zahraničného partnera rozširovala postupne svoju činnosť o ďalšie predmety podnikania. Naše služby sme rozšírili o montáž, demontáž, servis, revízie staničných batérií, stavebné elektroinštalácie. Následne sme doplnili portfólio našich služieb o montáž, údržbu a opravu telekomunikačných zariadení. Od roku 2010 ponúkame kompletný zmluvný servis vrátane odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení v oblasti telekomunikačnej techniky.

V rokoch 2008 - 2012 sme sa zamerali hlavne na rozšírenie služieb a servisu v oblasti telekomunikačných zariadení na zákazku.

V období 2010-2012 spoločnosť expandovala a v súčasnosti pokrýva celé územie Slovenskej republiky.

V rokoch 2013-2014 sme rozšírili služby o nakladanie s nebezpečným odpadom v oblasti akumulátorov, kovového odpadu a šrotu a o sprostredkovanie zabezpečenia likvidácie nebezpečného odpadu.

Zámerom firmy je budovanie dlhodobých, korektných, dôverných vzťahov so zákazníkmi, primárne zameraných na kvalitu a profesionalitu poskytovaných služieb a obojstrannú spokojnosť v obchodnom vzťahu.