Kontakty

Váš e-mail:

Správa:

Koľko je jedna plus jedna?

súhlasím so spracovaním osobných údajov (informácie o súhlase)

sídlo spoločnosti:
Battery service Slovakia s.r.o.
Čermany 87
956 08 Topoľčany

miesto podnikania:
Battery service Slovakia s.r.o.
Pajštúnska 1
851 02 Bratislava

tel.:+421 903 730 816
+421 911 730 805
+421 263 532 197
mail:office@battery.sk

 

Juraj Mošať, konateľ spoločnosti
mosat@battery.sk

Ing. Jela Mošaťová, konateľ spoločnosti
mosatova@battery.sk

ekonomické oddelenie:
Ing. Erika Pašková
paskova@battery.sk
+421 911 730 804

Ing. Miroslava Petreková
petrekova@battery.sk
+421 907 846 680

zastúpenie Bratislava, Západné Slovensko:
Štefan Petrina
petrina@battery.sk
+421 903 721 983

zastúpenie Stredné Slovensko:
Milan Hubinský
hubinsky@battery.sk
+421 903 730 815

zastúpenie Východné Slovensko:
Ján Mačuga
macuga@battery.sk
+421 903 790 976

Technik dátových sietí:
optickezvary.sk
Erik Bejdák
bejdak@battery.sk
+421 911 981 662

IČO: 36551708
DIČ: 2020138956
IČ DPH: SK2020138956

Zápis v obchodnom registri:
Okresný súd Nitra,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13742/N