Battery service Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť Battery service Slovakia, s.r.o. je spoločnosťou ponúkajúcou služby a obchodnou spoločnosťou v oblasti zálohovania telekomunikačných technológií, elektrických zariadení, napájania, záložného napájania. Pôsobíme ako autorizovaný predajca staničných akumulátorových batérií a poskytovateľ servisných služieb spoločností Hoppecke, Enersys, FIAMM, BENNING.


Naše služby:

 • optické siete
 • montáž, demontáž, servis, profylaktické skúšky staničných batérií vrátane kontroly usmerňovačov, revízie staničných batérií
 • inštalácia, oprava elektrických strojov a prístrojov
 • montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
 • montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
 • stavebné elektroinštalácie
 • zabezpečenie dokumentácie a projektov technického, technologického a energetického vybavenia
 • inteligentné domy - návrh, realizácia a servis systémov inteligentných domov
 • nakladanie s nebezpečným odpadom
 • odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení elektrických